top of page

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve devamında yürürlüğe giren ikincil mevzuat ile birlikte çalışma alanlarımız arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Günlük hayatta ve ticari hayattaki iş ve operasyonların yürütülmesinde kişisel veriler her an elde edilebilmekte, işlenip aktarılabilmektedir.


Bu kapsamda ekibimizce; veri envanterlerinin hazırlanması, hazırlanan veri envanterleri ışığında VERBİS kayıtlarının gerçekleştirilmesi, kişisel verilerin elde edildiği andan itibaren korunması ve imhası politikalarının hazırlanması, farklı mecralarda kullanılmak üzere aydınlatma ve açık rıza metinlerinin hazırlanması, veri işleyen ve veri sorumluları ile ilişkilerin yürütülmesinde hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Kanun ile uyum kapsamında bilgilendirme eğitimleri, veri aktarım ve imha süreçlerinde hukuki destek sağlanması süreçleri başta olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a uyum çalışmaları yürütülmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması 

bottom of page