top of page

Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup bu kapsamda özellikle herkesi yakından ilgilendiren ve Türk Borçlar Kanunu’na eklenen Geçici Madde 2 ile kira sözleşmelerine ilişkin olarak yapılan düzenlemeye dair bilgilendirmeye aşağıda yer verilmiştir.


7409 sayılı maddenin 4. maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’na Geçici Madde 2 eklenmiş ve buna göre, 7409 sayılı sayılı kanunun yürürlüğe girdiği (11.06.2022) tarih ile 01.07.2023 (bu tarih dahil) tarihi arasında yenilenecek olan kira sözleşmeleri bakımından, yeni dönem kira bedeli artış oranları, kiraya veren ile kiracı arasında imzalanmış olan sözleşmede daha yüksek bir artış oranı öngörülmüş olduğu takdirde, bir önceki kira dönemindeki kira bedelinin %25 oranında daha fazlası olarak uygulanacaktır. Belirtilen zaman aralığı içerisinde, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde ise bu değişim oranı geçerli olacaktır. İmzalanan sözleşmelerde daha yüksek bir kira artış oranın belirlenmiş olması halinde bu durum kira sözleşmesini geçersiz kılmayacak, sadece kira artış oranının %25’i geçen bölümü geçersiz olacaktır.


Geçici madde ile getirilen kira artış oranı sınırlaması sadece konutlar için geçerli olup, iş yeri – depo gibi başka nitelikteki yerlerin kira sözleşmeleri için geçerli değildir. Bu türlü yerlerin kira artış oranları, Türk Borçlar Kanunu madde 344’te düzenlenen usulde belirlenmeye devam edecektir.


Konunun somutlaştırılması adına bir örnek vermek gerekirse, kira yenileme dönemi 11.06.2022 – 01.07.2023 tarihleri arasına denk gelen konut kira sözleşmeleri bakımından, imzalanmış olan kira sözleşmesinde kira artış oranı için “TEFE – ÜFE ortalaması”, “TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı”, “enflasyon oranı” gibi ibarelere yer verilmiş olsa dahi, bu hesaplamalar neticesinde ulaşılan oran %25’in üzerinde kalırsa kira artış oranı %25 olarak uygulanacak, oran %25’in altında kalırsa hesaplanan oran ile kira artışı gerçekleştirilecektir.


Söz konusu yasal düzenlemeye aykırı davranılması ve daha yüksek kira bedeli talep/tahsil edilmesi halinde kiraya verenler açısından herhangi bir yaptırım öngörülmemiş olmakla birlikte bu uygulama yasal mevzuata aykırılık oluşturacağından, kiracıların belirtilen usulde kira artışı uygulayarak kira bedellerini düzenli ödemeleri halinde kiraya verenler, sözleşmeye aykırılık, eksik kira ödemesi vb. sebeplerle kira sözleşmesinin feshi talebinde bulunamayacaktır. Bununla birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre kiraya verenlerin, şartların oluşması halinde kira uyarlama&tespit davası açma ve&veya TBK 347. Maddesi kapsamındaki ( on yıllık uzama süresi sonunda sebepsiz tahliye talebi ) hakları saklıdır.


Yasal düzenleme tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page