top of page

Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

4 Mart 2022 tarhihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) ile Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralmalara ilişkin eşiklerde değişiklikler yapılmış ve Tebliğ’e “teknoloji teşebbüsleri” tanımı eklenmiştir. Tebliğ’de yapılan değişiklikler, yayım tarihinden 2 ay sonra yürürlüğe girecektir.


1-) Tebliğ’in, Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralmalara ilişkin eşikleri düzenleyen 7.maddesinde yapılan değişikle;


- a bendi yönünden;

İşlem taraflarının toplam Türkiye ciroları eşiği 100 milyon TL’den 750 milyon TL’ye,

İşlem taraflarının ayrı ayrı Türkiye ciroları eşiği 30 milyon TL’den 250 milyon TL’ye,


- b bendi yönünden;

Devre konu varlık ya da faaliyetin Türkiye cirosu eşiği 30 milyon TL’den 250 milyon TL’ye,

İşlem taraflarının ayrı ayrı Türkiye ciroları eşiği 30 milyon TL’den 250 milyon TL’ye,

İşlem taraflarından en az birinin dünya cirosu eşiği 500 milyon TL’den 3 milyar TL’ye,


yükseltilmiştir. Yapılan değişiklikle Tebliğ’de yer alan eşiklerin günümüz ekonomik koşulları ile uyumlu hale getirildiği değerlendirilmektedir.


2-) Ciro eşiklerinin güncellenmesine ilave olarak, teknoloji şirketlerinin taraf olduğu birleşme ve devralma işlemleri yönünden de farklı bir ayrıma gidildiği görülmektedir. Öncelikle Tebliğ’e, daha önceden Tebliğ’de yer almayan Teknoloji Teşebbüsü tanımı eklenmiş olup,


“dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler ve bunlara ilişkin varlıklar”


Teknoloji Teşebbüsü olarak tanımlanmıştır.


3-) Yapılan tanımlamanın ardından da izne tabi birleşme ve devralmalara ilişkin ciro eşiklerinin belirlendiği 7.maddeye teknoloji teşebbüslerine yönelik istisnai bir düzenleme eklenmiştir. Eklenen ikinci fıkra ile Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan 250 milyon TL’lik eşiklerin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Böylelikle Teknoloji Teşebbüsleri olarak tanımlanan teşebbüslerin yer aldığı birleşme ve devralmalarda; a bendi yönünden işlem taraflarının toplam Türkiye cirolarının 750 milyon TL’yi, b bendi yönünden işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL’yi aşması halinde 250 milyon TL’lik eşikler aranmaksızın Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekecektir. Getirilen bu düzenleme ile monopolizasyona son derece açık teknoloji pazarlarında gerçekleşmesi muhtemel birleşme ve devralmaların Rekabet Kurulu denetiminden geçmesinin hedeflendiği değerlendirilmektedir.


4-) Son olarak Tebliğ’in, izne tabi birleşme ve devralmaların değerlendirilmesine ilişkin genel kuralları belirleyen 13.maddesinin 2.fıkrasında yapılan değişiklikle “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması” ilkesi, birleşme ve devralmaların kontrolünde de uygulanmaya başlamıştır. Bu bağlamda ülkenin bütününde yahut bir kısmında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran birleşme veya devralmalara izin verilmeyeceği düzenlenmiştir.


Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page