top of page

Fiyat Etiketi Yönetmeliğine Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırlarının Artırılmasına İlişkin Tebliğ Hakkında

19.12.2023 tarihli 32404 sayılı Resmi Gazete’de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve 20.12.2023 tarihli 32405 sayılı Resmi Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.

 

19.12.2023 tarihli Yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8. Maddesi değiştirilmiştir. Bu kapsamda tarife ve fiyat listesinin sunulma şeklini düzenleyen madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.

 

Yapılan değişiklik kapsamında lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işyerlerinde de tarife ve fiyat listelerinin İŞYERİNİN GİRİŞ KAPISININ ÖNÜNDE VE MASALARIN ÜZERİNDE açıkça ve okunaklı şekilde bulundurulması düzenlenmiştir.

 

Yönetmelik 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

20.12.2023 tarihli Tebliğ ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan parasal sınırların, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 58,46 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2024 yılı için yılı için 104.000,00 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli kılınmış ve 2023 yılı için 66.000,00 TL olan parasal sınır, 104.000,00 TL’ye çıkartılmıştır.

 

Tebliğ’in 4. Maddesi ile yetki hususu düzenlenmiş olup maddeye göre Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenecektir. İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir. Tüketiciler tarafından başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir. Başvuru yapılabilecek Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Tüketici Bilgi Sistemine gecikmeksizin kaydedilerek Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine iletilir.

 

Tebliğ 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Yönetmelik ve Tebliğ metinlerinin tamamına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

 

Son Yazılar

Hepsini Gör

Adres Değişikliği Hakkında

Ünal & Kıraner& Aydemir Avukatlık Ortaklığı olarak hukuk büromuz 01.04.2024 tarihi itibariyle “Akatlar Mah. Ebru Sok. No: 27  Beşiktaş / İstanbul” adresinde bulunan yeni adresinde faaliyetlerine devam

コメント


bottom of page