top of page

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ'NE ONAY YÜKLEME TARİHİ 31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

Bilindiği üzere elektronik ticaretin kapsam ve koşullarını düzenleyen mevcut yasal mevzuat olan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun dayanak olduğu Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gönderilecek ticari iletilere ilişkin olarak, iletilerin gönderileceği alıcılardan onay alınması ve bu kapsamda 04.01.2020 tarihli resmi gazete ile yürürlüğe konan İleti Yönetim Sistemine (İYS) kayıt olunması gerekmektedir.


İYS’ye kayıt olunması için Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 2. Maddesi ile 1 Haziran 2020 tarihine kadar onayların&izinlerin yüklenmesi gerekli iken, covid-19 salgınının işlemleri aksatması sebebiyle hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan başvuru üzerine bu süre Ticaret Bakanlığınca yasal yetki kullanılarak 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


İlgili duyuruya https://www.eticaret.gov.tr/duyurular/10012/detay linkinden ulaşılabilir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page