top of page

İYS Sistemi Son Kayıt Tarihi Ertelemesi Hakkında

Bilindiği üzere elektronik ticaretin kapsam ve koşullarını düzenleyen mevcut yasal mevzuat olan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun dayanak olduğu Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gönderilecek ticari iletilere ilişkin olarak, iletilerin gönderileceği alıcılardan onay alınması ve bu kapsamda 04.01.2020 tarihli resmi gazete ile yürürlüğe konan İleti Yönetim Sistemine (İYS) 31 Ağustos 2020 tarihine kadar onayların yüklenmesi gerekmekteydi.

28 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile onayların & izinlerin İYS sistemine yüklenmesi gereken en son tarih 01.12.2020 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Aynı yönetmelik uyarınca alıcılara da 16.01.2021 tarihine kadar sistem üzerinden onayları kontrol etme imkanı getirilmiş olup, bu sürenin bitimine kadar kontrol edilmeyen onaylar geçerli sayılacaktır.

Yine Yönetmelik’in devamında Bakanlık, hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak bu tarihleri altı ay ertelemeye yetkili kılınmıştır.

İlgili Yönetmelik’e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200828-14.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page