top of page

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında

16.08.2022 tarihli, 31925 sayılı Resmi Gazete’de “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış ve bu yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’e Geçici Madde 2 eklenmiştir.


Yönetmelik’e eklenen Geçici Madde 2 ile ikinci el kara taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getirilmiştir. Getirilen kısıtlama uyarınca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı, 01.07.2023 tarihinden önce, aracın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 km geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilemeyecektir.


Bununla birlikte 2. Fıkra ile birinci fıkra hükmüne istisna getirilmiş olup Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce tescili gerçekleştirilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15.09.2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra hükmü uygulanmayacaktır.


Bu kapsamda Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce tescili gerçekleştirilmiş araçların 15.09.2022 tarihine kadar pazarlanması veya satışı mümkünken, Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra tescili gerçekleştirilecek araçlar için böyle bir istisna söz konusu değildir. Bu araçlar 1. Fıkra kapsamında değerlendirilecek olup tecil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 km geçmedikçe pazarlanması veya satışı mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte, Yönetmelik’in yürürlük tarihinden önce tescili gerçekleştirilen ancak 15.09.2022 tarihine kadar pazarlaması veya satışı gerçekleştirilmeyen araçlar da birinci fıkra kapsamında değerlendirilecek ve 01.07.2023 tarihinden önce aracın tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 km geçmedikçe pazarlanması veya satışı mümkün olmayacaktır.


Madde uyarınca Ticaret Bakanlığı 01.07.2023 olarak belirlenen tarihi 6 (altı) aya kadar uzatma yetkisine sahiptir.


Yönetmelik yayımı tarihinde yani 16.08.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Yönetmeliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page