top of page

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Bilindiği üzere, Covid-19 önlemleri kapsamında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar işten çıkarma yasağı devam etmekteyse de kısa çalışma ödeneği uygulamasına Mart sonu itibari ile son verilmişti. 21.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada ise kısa çalışma ödeneğinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsar şekilde uygulanmasına karar verildiği belirtilmiş, yine Cumhurbaşkanı tarafından turizm sektöründe uygulanan KDV indirimlerinin Mayıs ayı sonunda sona erdirilmeyeceği, Haziran ayı sonuna kadar devam edeceği açıklamasında bulunulmuştur.


Bu doğrultuda Covid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasına ilişkin sürenin uzatılmasına ilişkin 23/04/2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış olup buna göre;


25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18/02/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.


Sonuç olarak;


Kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme 01.04.021 tarihinden itibaren uzatılmış olmakla 30.06.2021 tarihine kadar yürürlükte olacaktır.


İlgili karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210423-13.pdf


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page