top of page

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Sınırlandırmaların Sona Ermesi Hakkında Bilgi Notu

17/04/2020’de yayınladığımız ve sizlerle paylaştığımız 7244 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi Notu”nda, 16/04/2020 tarihinde kabul edilen ve Covid-19 salgınının etkileme ihtimali bulunan birçok alanla ilgili düzenlemeler getiren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)un 12. maddesiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici Madde 13’e değinmiştir.


İlgili madde, sermaye şirketlerinde 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşinin dağıtımına karar verilebileceğini, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyeceğini ve genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceğini düzenlemekteydi. Aynı fıkrada, belirtilen süreleri üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda 18/09/2020 sayılı Resmi Gazete’nin 2948 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre üç ay uzatılmış, kar payı dağıtımına ilişkin sermaye şirketlerine getirilen sınırlamaların uygulanma süresi 30/09/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine alınmıştır.


31 Aralık 2020 tarihi itibariyle kar dağıtımına ilişkin sınırlamalar sona ermiş olup 01.01.2021 tarihinden itibaren sermaye şirketleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kar dağıtımı yapabilecektir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page