top of page

Kişisel Verileri Koruma Kurulu - Arama Motorlarına İlişkin Güncel Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) “Unutulma Hakkı” kapsamında arama motorlarında kişilerin ad ve soyadı ile aratılması sonucunda ortaya çıkacak sonuçların indekslenebilmesi kriterlerini belirlemiştir. Kurul tarafından 17.07.2020 tarihinde yayımlanan duyuru ile 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı Kararı kamuoyuna duyurulmuştur.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede Unutulma Hakkı Anayasa’nın 20. maddesinin 3 üncü fıkrası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 4 üncü, 7 nci ve 11 inci maddelerinde ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda Kurul yapılan başvuruların, arama motoru üzerinde kişi ad ve soyadı ile arama yapıldığında çıkan sonuçların indeksten çıkarılması talebi olarak değerlendirileceğine, verileri toplayan ya da işleyen arama motorlarının Kanun kapsamında veri sorumlusu olarak kabul edileceğine karar vermiştir.

Kurul, başvuru usulünü, başvurucuların taleplerini önce arama motorlarına iletilmesi, bu başvurunun reddedilmesi ya da cevaplandırılmaması durumunda Kurul’a şikayette bulunulması olarak belirlemiştir. Aynı zamanda Kurul’a yapılan başvuru ile birlikte doğrudan yargı yoluna da başvurulabileceği vurgulanmıştır.

Arama motorunda yayımlanan verinin kaldırılması talebi ile ilgili hem Kurul tarafından hem de veri sorumlusu olarak kabul edilecek arama motorları tarafından yapılacak değerlendirmede esas olmak üzere bazı ölçütler de belirlenmiş olup Kurul duyuru ekinde değerlendirmede dikkate alınacak kriterleri de yayımlamıştır.

Bu ekte sayılan kriterlerle sınırlı olmamak üzere Kurul tarafından 13 (onüç) tane kriter belirlenmiştir;

1. İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir rol oynuyor mu?

2. Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu?

3. Bilginin içeriği doğru mu?

4. Bilgiler kişinin çalışma hayatı ile mi ilgili?

5. Arama sonuçlarında yer alan bilgi ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira

niteliği taşıyor mu?

6. Arama sonuçlarında yer alan bilgi özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıyor mu?

7. Arama sonuçlarında ulaşılan bilgi güncel mi?

8. Arama sonucunda ulaşılan bilgi kişi hakkında önyargıya sebep oluyor mu?

9. Arama sonucunda yer alan bilgi kişi açısından bir risk doğuruyor mu?

10. Bilgi kişinin kendisi tarafından mı yayımlandı?

11. Orijinal içerik gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri mi kapsıyor?

12. İlgili kişiye ilişkin bilgilerin yayımlanmasında yasal bir zorunluluk var mı?

13. İlgili kişiye ilişkin bilgi ceza gerektiren bir suçla mı ilgili?

Kriterler ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşım sağlayabilirsiniz:

Kurul duyurusuna aşağıdaki linkten ulaşım sağlayabilirsiniz:

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page