top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Düzenlenen İdari Para Cezalarının Güncellenmesi

28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 18. maddesinde “Kabahatler” başlığı altında düzenlenen idari para cezalarının sınırları da değişmiştir. 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.


Bu kapsamda;


  • Kanun’un ilk düzenlemesinde idari para cezaları aşağıdaki şekilde düzenlenmişti.


2016 yılı

MADDE 18-

(1) Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,


idari para cezası verilir.


  • Madde 18'deki idari para cezaları, 23.12.2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 512 numaralı Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranı olan % 22,58 uyarınca değiştirilmiş ve güncellenmiştir.


2019 yılı

MADDE 18-

(1) Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 9.012 Türk lirasından 180.263 Türk lirasına kadar,

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 27.037 Türk lirasından 1.802.640 Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 45.062 Türk lirasından 1.802.640 Türk lirasına kadar,

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 36.050 Türk lirasından 1.802.640 Türk lirasına kadar,


idari para cezası verilir.


  • Yukarıda belirtilen son düzenleme ile de Kanun’un 18. maddesinin son hali aşağıdaki gibidir.


2021 yılı

MADDE 18-

(1) Bu Kanunun;


a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 9.384 Türk lirasından 196.689 Türk lirasından Türk lirasına kadar,

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 29.503 Türk lirasından 1.966.862 Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 49.172 Türk lirasından 1.966.862 Türk lirasına kadar,

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 39.334 Türk lirasından 1.966.862 Türk lirasına kadar,


idari para cezası verilir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page