top of page

Kod-29 Çıkış Kodunun Yeniden Düzenlenmesi Hakkında


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 2021/9 nolu genelge ile 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar eklenmiştir.


Bilindiği üzere 4857 Sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin ikinci fıkrası ile işçilerin “Ahlak ve İyi niyet Kurallarına Aykırı” halleri sırlanmış olup işverene işçilerin madde hükmünde belirttikleri hallerden en az birini yapması halinde tazminatsız olarak fesih imkanı tanınmıştır. Ve yine işbu madde hükmündeki fesih hakkı 16.04.2020 tarihinden itibaren yürürlükte olan fesih yasağına dahil edilmemiştir.


İşverenler hangi sebebe dayanırsa dayansın 4857 Sayılı Kanunun 25/II maddesine göre gerçekleştirdiği fesihleri tek bir başlık altında 29 Kodu ile SGK bildirmekle yükümlüydüler. Ancak SGK’nın yayınladığı son duyuruya göre “Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi” gerekçesi ile Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir.


Bu düzenleme kapsamında SGK çıkış kodlarına “Kod-42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50” olmak üzere 9 farklı yeni kod eklenmiştir.Dolayısıyla artık işverenlerin, hangi Ahlak ve İyi niyet Kurallarına Aykırı Hal nedeniyle fesih gerçekleştirdiğini SGK’ya bildirme yükümlülükleri mevcuttur.


Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2021/9 no lu genelge metnine mail ekinden ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comentários


bottom of page