top of page

KVKK- KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİN SORGULANDIĞI YAZILIMLAR HAKKINDA KURUL KARARI

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu tarihte yürürlüğe girmiştir. KVKK’nın dayanağı olduğu Kişisel Verileri Koruma Kurumu da kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.


Kurum’un faaliyet ve denetimleri kapsamında tesis ettiği güncel bir karar ise; vatandaşların, bir başka deyişle veri sahiplerinin, kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaların kullanılması ve kullandırılmasına ilişkindir.


Bu doğrultuda 18.10.2019 tarihinde tesis edilen Kurum kararı 21.11.2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar kapsamında özetle, avukatlık ve hukuk bürolarının, finans, gayrimenkul danışmanlık ve sigorta şirketleri gibi şirketlerce çeşitli yollarla elde edilen kişisel verilerin sorgulanmasını mümkün kılan yazılımların, programların ve uygulamaların kullanıldığının tespit edildiği ve bu eylem ve işlemlerin 6698 sayılı KVKK’nın 12. maddesinde yer alan “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlıklı maddede yer alan yasal düzenlemelere aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.


Kurum’un bu ilke kararı uyarınca, ilgili veri sorumluları hakkında KVKK madde 18 hükmü kapsamında idari işlem ve para cezası uygulanmasının yanı sıra bu eylem ve işlemlerin aynı zamanda Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç niteliğinde değerlendirilmeleri sebebiyle, bu yazılım/program/uygulamaları kullananlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulacağı da ilan edilmiştir.


Bilginize

Saygılarımla

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

コメント


bottom of page