top of page

Rekabet Kurulu'nun Whatsapp'ın Yeni Gizlilik Politikasına İlişkin Geçici Tedbir Kararı

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ın yeni gizlilik ve kişisel verilerin paylaşımı politikasına ilişkin meselenin Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından ele alındığı ve Rekabetin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun)’un 6. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için re’sen soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşmıştık. Anılan soruşturma kapsamında Kanun’un 9. Maddesi kapsamında geçici tedbir kararı alınmasının gerekli olup olmadığının incelenmesi neticesinde Kurul’un 11.01.2021 tarihli kararı ile bahse konu uygulamanın durdurulmasına ilişkin geçici tedbir kararı verilmiştir.


Kurum tarafından internet sitesinde yayımlanan karar Facebook tarafından getirilen, Whatsapp kullanıcı verilerinin 08.02.2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik koşulların, sömürücü ve dışlayıcı bir takım etkilere neden olup olmayacağı ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) 9. Maddesi uyarınca tedbir alınıp alınmayacağına ilişkindir. Kurul yapmış olduğu incelemeler sonucunda;


- 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kurulan WhatsApp Inc. şirketinin 2004 yılında ABD’de kurulan Facebook Inc. tarafından satın alındığını,

- Facebook Inc bünyesinde WhatsApp dışında Instagram Facebook Messenger gibi platformalar bulunduğunu,

- WhatsApp tarafından kullanıcılara ait mesaj içerikleri, konum, profil fotoğrafı gibi verilerin yanı sıra cihazlarda yüklü diğer bilgilere de erişim sağlanabildiğini, Whatsapp’ta küçük gruplarda özel ve ticari sır içerebilecek verilerin paylaşılabildiğini, WhatsApp bünyesinde herhangi bir sosyal medya içeriğine göre genellikle daha gizli ve kişilerin daha geniş bir çevre ile paylaşmak istemeyeceği verilerin bulunduğunu,

- Bu nedenlerle WhatsApp verilerinin, diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanması, Facebook’un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü, internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması, aşırı veri toplanmasının ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açması gibi endişelerin oluştuğunu


Tespit etmiştir. Tüm bu endişeler doğrultusunda Kanun’un 9. Maddesinde yer alan


“Kurul, nihaî karara kadar ciddî ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihaî kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alabilir.”


düzenlemesi ile geçici tedbir kararı alınabilmesi yetkisinin kullanılması gündeme gelmiştir. Kurul, Facebook’un tüketici iletişim hizmetleri, sosyal ağ hizmetleri, çevrimiçi reklamcılık hizmetlerindeki pazar gücü dikkate alındığında ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğabileceği gerekçeleri ile Facebook, Inc. tarafından WhatsApp uygulaması aracılığıyla kullanıcılara sunulan kullanım koşullarını kabul eden kullanıcılar da dâhil olmak üzere Türkiye’deki tüm kullanıcılar için geçici tedbir kararı gereği nihai karara kadar yeni kullanım koşullarının durdurulmasına ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesine karar vermiştir.


Kararın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page