top of page

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Son Tebliğe İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu

Bilindiği üzere, 19.04.2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu tebliğ ile getirilen değişikliklere ve bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin kamuoyu duyurusu yayınlamış olup söz konusu duyuru ile tebliğde yapılan değişiklik ile ne amaçlandığı, değişikliğin nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.


Getirilen değişiklik ile menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedellerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasına imkân tanıyan istisna korunmakla birlikte, ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi noktasında ödemelerin Türk Parası cinsinden yapılması zorunlu hale getirilmiş ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri bu zorunluluktan muaf tutulmuştur. Bununla birlikte;


- Bakanlık tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna göre Tebliğ’de gerçekleştirilen 19.04.2022 tarihli değişiklikten önce imzalanmış olan menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi olan 19.04.2022 öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri açısından ödemelerin Türk parası cinsinden gerçekleştirilmesi şartı aranmayacaktır. Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 19.04.2022 tarihi itibari ile bu tarih ve sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının ise Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında imzaladığı/imzalayacağı menkul satış sözleşmelerinde ödeme aracı olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir.


- Yine 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı aranmayacaktır.


- Son olarak, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödemelerin Türk parası cinsinden gerçekleştirilmesi bir şart olarak aranmayacaktır.

Ayrıca, Bakanlık tarafından menkul ibaresinin gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü eşyayı kapsadığının altı çizilmiş, Tebliğ’de yapılan değişikliğin sadece her iki tarafın da Türkiye’de yerleşik olması durumu için geçerli olduğu; Türkiye’de yerleşik kişiler ile yurt dışında yerleşik kişiler arasında imzalanmış/imzalanacak menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi gibi bir zorunluluğun getirilmediği vurgulanmıştır.


4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin değişiklik yapılan fıkrada yer almaması nedeniyle, eski uygulamanın değişmediği, yine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılmasına ilişkin mevcut durumda bir değişiklik meydana gelmediği vurgulanmış, yapılan değişikliğin sadece Türkiye’de yerleşik kişiler arasında imzalanan menkul satış sözleşmelerindeki ödemelerin gerçekleştirilmesine ilişkin olduğunun altı çizilmiştir. Bu kapsamda duyuru uyarınca, değişiklik ile birlikte menkul satış sözleşmelerinin bedellerinin döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak belirlenebilmesi mümkün olup sadece ödemelerin döviz cinsinden yapılamayacağı, Türk Lirası cinsinden ödeme yapılması zorunluluğu bulunduğu görülmektedir.


Söz konusu duyurunun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

ความคิดเห็น


bottom of page