top of page

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Son Düzenleme Hakkında

19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) ile döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenmiş olan taşınır (menkul) satış sözleşmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu sözleşmelerde yer alan ödeme yükümlülüklerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Getirilen bu düzenlemeler yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Tebliğin 8. maddesinin 9. Fıkrasında,


“Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.”


düzenlemesi yer almaktaydı. Düzenlemenin bu haline göre döviz cinsinden kararlaştırılabilen sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerinin de yine döviz üzerinden ödenebilmesine imkan verilmekteydi. Ne var ki 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile maddenin devamına,


“Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”


cümlesi eklenmiş ve böylece sözleşme bedeli ve ödeme yükümlülükleri her ne kadar döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilir olsa da, ödemelerin döviz üzerinden değil Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.


Ayrıca Tebliğin 15. maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama haricindeki diğer sözleşmelerde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasına imkan verilebilmekteydi. 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte “kararlaştırılması” ibaresi, “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiş olup gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu sözleşmelerin bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilmesinin yanı sıra bu sözleşmelerdeki sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ödenebilmesi ve kabul edilebilmesine ilişkin imkan verilmiştir.


Tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page