top of page

VERBİS KAYIT SÜRESİ 30/06/2020 ye KADAR UZATILDI

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili olarak genel bir açıklama yapmak gerekirse;


Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 27/12/2019 Tarihli ve 2019/387 Sayılı Kararı ile veri sorumlularının aşağıdaki tabloda belirlenen tarihler dahilinde sicile kayıt işlemlerini tamamlaması gerektiğine karar verilmiştir. Kurul; envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumlularını dikkate alarak, ayrıca VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir. Bu karar ışığında VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne ilişkin son kayıt tarihleri aşağıdaki şekildedir:İlgili karar içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Kommentare


bottom of page