top of page

Uka Hukuk olarak "6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu" ile hukuk uyuşmazlıklarında alternatif ve hızlı çözüm yolu olarak öngörülen arabuluculuk kapsamında da müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

 

6325 sayulı Kanun uyarınca, Arabuluculuk, "sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretmediklerinin ortaya çıkması hâlinde ise çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini" ifade etmektedir.

 

Bu kapsamda özellikle Ticari Uyuşmazlıklar ve İşçi-İşveren uyuşmazlıkları kapsamında uzun yargılama süreçlerine alternatif olarak büromuzca ihtiyari arabuluculuk hizmeti sunularak hızlı ve etkin çözüm yolları oluşturulmakta, bununla birlikte arabuluculuk süreçlerinde taraf vekili olarak temsil hizmeti de sağlanmaktadır.

Arabuluculuk

bottom of page