top of page

Ceza Hukuku denildiğinde her ne kadar akla ilk olarak hayata karşı, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ve benzeri suçlar gelse de genel tabiri ile ekonomik suçlar da ülkemizde bir o kadar yaygındır. UKA Hukuk olarak Ceza Hukuku’nda özellikle kurumsal müvekkillere özel hukuk desteğinin yanında cezai anlamda da uzman ekibimizle her türlü hizmeti sunmaktayız. 


Ülkemizde Ceza avukatları nezdinde Ceza Hukuku kapsamında göz ardı edilen ve üzerine düşülmeyen beyaz yaka suçları esasında kurumsal hayatın olağan bir sonucudur. Ancak özel belgede sahtecilik, zimmet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçları gibi suçlar kurumsal hayatta birçok şekilde karşımıza çıkmaktadır. Adi suç denilince akla gelen suçlar genel olarak şunlardır: Hırsızlık, Dolandırıcılık, Parada Sahtecilik, Kıymetli Damgada Sahtecilik, Rüşvet, İrtikap, Zimmet, Özel Belgede Sahtecilik, Resmi Evrakta Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Kötüye Kullanma, Mühürde Sahtecilik, Hileli İflas.


UKA Hukuk, yıllardır kurumsal firmalar ve özellikle Bankalar ile çalışmasının bir getirisi olarak bu alanda oldukça tecrübeli bir yapıya sahiptir. Savcılık şikayet dilekçesinin hazırlanması anından başlayarak Yargıtay karar sürecine kadar olan tüm muhakeme süreçleri titizlikle yürütülmekte, dosyaların düzenli olarak takibi sağlanmaktadır.  

Bankacılık ve Beyaz Yaka Suçları

bottom of page