top of page

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İleti Yönetim Sistemi’ne ilişkin düzenlemeler çalışma alanlarımız arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Son düzenlemeler ile getirilen Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) kapsamında ticari elektronik iletilerin belirli süreçlerin tamamlanmasının ardından alıcılara iletilebilmesi ve böylece alıcıların istenmeyen iletilerden kaynaklı şikayetlerinin azaltılması, bu yöndeki şikayetlerin sonuçlandırılması ve alıcıların iletilere dair onay veya retlerin tek bir sistemde toplanması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda Müvekkillerimize ekibimizce, İYS’ye yapılacak kayıt işlemlerinin tamamlanması, ticari elektronik izinlerin alınması ve  ardından bu iletilerin gönderilmesi süreçlerinin kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinde hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi çalışmalarını yapmaktayız. 

Bu kapsamda, elektronik ileti gönderen şirketlerin elektronik ileti mevzuatı ile uyum sağlaması için kapsamlı bir hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.  
 


 

Elektronik Ticaret ve İleti Yönetim Sistemi

bottom of page