top of page

UKA Hukuk olarak, günümüzde toplum nezdinde gittikçe farkındalık seviyesi artan bir alan olan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında aktif ve başarılı bir şekilde çalışmalarımıza ve müvekkillerimizi temsil etmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında “eser” olarak tanımlanan ve koruma altında olan gerek basılı eserlere (kitap, antoloji, dergi, makale vb.) gerek görsel eserlere (dizi, film vb.) ve gerekse de sahne eserlerine (konser, tiyatro, etkinlik vb.) ilişkin olarak eser sahipleri ve hak sahipleri tarafından imzalanacak mali hak devir sözleşmeleri, telif hakkı sözleşmeleri, FSEK kapsamında koruma altına olan haklara ilişkin protokoller, muvafakatnameler tarafımızca hazırlanmakta, incelenmekte ve sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda büromuz tarafından bu sözleşmelerden veya muhtelif nedenlerle doğan uyuşmazlıkların çözümü ve hak ihlallerinin sona erdirilmesi için ihtisas mahkemeleri olan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri nezdinde davalar açılarak dava takip hizmetleri de sunulmaktadır.


FSEK kapsamında koruma altında olan hakları günümüzde en çok ihlal eden eylemler biri de, internet sitelerinde hak ve eser sahiplerinin izni olmaksızın eserlerin üçüncü kişilerce yayımlanmasıdır. Büromuz bu alanda da hizmet sunmakta olup eser veya hak sahibinin izni olmaksızın internet ortamında paylaşılan kitap, dizi, film, fotoğraf gibi eserlerin bulunduğu linklerin erişime kapatılması için gerekli idari ve adli başvurular yapılarak bu süreçler takip edilmektedir.

Bununla birlikte Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altında olan marka, tasarım, patent, faydalı modellerin hak sahiplerinin korunması adına gerekli davalar açılarak yargılama süreçleri takip edilmekte, hak ihlallerinin sonlandırılması, zarar tazmini ve marka, tasarım, patent, faydalı modellerin korunması amacıyla gerekli olan diğer adli ve idari işlemler ve başvurular gerçekleştirilmektedir. Ayrıca marka, tasarım, patent, faydalı model başvurusunda bulunacaklara, çözüm ortaklarımız ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerekli başvuru süreçlerinin başlatılması ve takibi hizmetleri de sağlanmaktadır.

 

Tüm bunlara ek olarak, fikri ve sınai mülkiyet alanında sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi, medya alanında faaliyet göstermekte olan müvekkillerimizin de hizmetine sunmaktayız. Bu kapsamda hukuk büromuz tarafından dizi- film program yapım sözleşmeleri, oyunculuk ve yönetmenlik sözleşmeleri ile reklam ve sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması konusunda da müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

bottom of page