top of page

UKA Hukuk, her türlü taşınmaz alım satım sözleşmeleri ve tapu devir/tescil işlemlerinin yapılması, yabancıların taşınmaz mal edinimi işlemlerinin yapılması, ipotek tesisi ve fek işlemleri, kira sözleşmeleri, kira hukukuna ilişkin davalar ve tahliye işlemleri, kat mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, yönetim planı hazırlanması ve değişiklikleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Hasılat Paylaşım İnşaat sözleşmeleri, alt yüklenici taşeron sözleşmelerinin düzenlenmesi ve incelenmesi, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni başvuruları, imar affı başvuruları, yapı denetim ve imar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, ortaklığın giderilmesi davaları, tapu iptal ve tescil davaları konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunarak, müvekkillerinin yatırımlarından maksimum düzeyde fayda sağlamasını hedefler. 

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

bottom of page