top of page

UKA Hukuk, taraflar arasında her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine hizmet vermekte olup alacağın en kısa sürede tahsilin sağlanması amacıyla borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmakta ve gerekli hukuki prosedürü işletmektedir.  Alacağın tahsiline yönelik tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında; yerli ve yabancı şirketlerin alacaklarının tahsili için icra takipleri ve bağlantılı davaların takibi, ipoteğin paraya çevrilmesi ve kambiyo takipleri, ipotek, haciz ve rehin işlemleri, iflas, konkordato ve iflas erteleme süreçlerinin başlatılması ve takibi, şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi ve iyileştirme projelerinin düzenlenmesi, borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye ve yapılandırma görüşmeleri yapılması, yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sağlamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

bottom of page