top of page

Hayatımızın büyük çoğunluğunu çalışma hayatı oluşturmakta olup İş Hukuku ise kuşkusuz çalışma hayatımızın her noktasında karşımıza çıkan bir alandır. Zira gerek gerçek kişiler gerekse de tüzel kişiler bir iş ilişkisinin tarafı sıfatını haizdir. İş Hukuku kuralları iş görüşmesinin gerçekleştirilmesi anından itibaren doğmakta olup  işyerinde meydana gelebilecek kazalar ve iş ilişkisinin sona ermesinden kaynaklı alacaklar da dahil olmak üzere çalışma hayatının birçok noktasında kendini göstermektedir. 


UKA Hukuk sürekli devinim halinde olan bu alanda tecrübeli ve uzman yapısı ile sürekli kendini geliştirmekte, gelişmeleri güncel olarak takip etmektedir. Özellikle İş sözleşmelerinin kurulması, işyeri özlük dosyalarının hazırlanması, işçilik alacakları ve iş sözleşmelerinin sona ermesi alanlarında uzman bir yapıya sahiptir.  Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi,  İş akdi feshi, ikale sözleşmesi, ibraname, feragatname ve ibraname benzeri evrak ve protokollerin hazırlanması gibi danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi, sulh protokollerinin yapılması davaların takibi ve nihayete erdirilmesi konusunda tecrübeli kadromuz ile hizmet vermekteyiz. 


Ayrıca Sosyal Güvenlik kurumu aleyhine açılacak davaların takibi ve kurum başvurularının yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında doğan uyuşmazlıkların çözümü alanlarında da tecrübeli ve aktif kadromuz ile hukuki destek vermekteyiz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

bottom of page