top of page

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin İmzalanması Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklik

20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in (Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ) 3. Maddesi ile Tebliğ’in 12. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. 12. Maddenin son hali ile gerçek ya da tüzel kişi temsilcilerine ait imzaların Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)’ne kaydedilmesine imkan sağlanmıştır.


Böylece, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında imzası mevcut olan yetkililerin imzaları entegrasyon ile sisteme kaydedilecek ve yeniden fiziken imza örneği verilmesine gerek kalmayacaktır. Yetkili kişiye ait imza kaydının bulunmaması durumunda ise yetkili kişinin fiziken personel huzurunda imza örneği vermesi gerekecektir.


Bununla birlikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ’in 4. Maddesi ile Tebliğ’in 13. Maddesi değiştirilmiştir. Fiziki imza beyannamesi ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra noterlerde de verilebilecektir. Ancak limited şirket kuruluşlarında fiziki imza beyannamesi yalnızca ticaret sicili müdürlüklerinde verilebilecek olup, limited şirketler için Noterliklerde imza beyannamesi verilmesine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

Ayrıca Değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ ile Tebliğ’in 13/A maddesinde de değişiklik yapılmıştır. İstanbul Ticaret Odası tarafından bu hususları açıklar nitelikte bilgi notu yayımlanmış olup bu bilgi notu uyarınca,


- Limited Şirket kuruluşunda şirket sözleşmesinin kurucu tarafından Müdürlük huzurunda imzalanması ve kurucunun şirketi temsile yetkili olması, Şirket sözleşmesinin müdürlük huzurunda vekaleten (vekaletname ıslak imzalı iken) imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması halinde imza beyannamesi aranmaz ancak vekaletname ıslak imzalı değilse, temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri herhangi bir müdürlükte imza beyannamesi vermesi gerekmektedir. Noter huzurunda düzenlenen imza beyannameleri kabul edilmeyecektir.


- Anonim Şirket kuruluşunda, ana sözleşmenin müdürlük nezdinde bizzat kurucu tarafından imzalanması halinde, ana sözleşmenin kurucuya vekaleten (ıslak imzalı vekalet ile) imzalanması halinde ayrıca imza beyannamesi aranmaz. Ancak aksi durumlarda imza beyannamesi gerekecektir. Bu doğrultuda, imza beyannamesi gerekmesi halinde de imza beyannamesi noter huzurunda düzenlenebilecektir.


- Temsile yetkili diğer kişiler için de imza beyannameleri, anonim şirket olması koşuluyla noterlerde düzenlenebilir.


- Şubeyi temsile yetkili kişinin aynı sicil çevresinde bulunmak koşuluyla merkezde veya merkeze ait diğer bir şubede imza beyannamesi bulunması halinde yeni bir imza beyanı gerekmemektedir.


- Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kişilerin imza beyanı, o ülkedeki Türk konsolosluğu tarafından onaylanarak düzenlenebilir. Bu imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.


Değişiklikleri içeren tebliğ linkine ve İstanbul Ticaret Odası tarafından yayımlanan bilgi notuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page