top of page

7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

28.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de 7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7491 Sayılı Kanun”) yayımlanmış ve bu kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler hakkında hazırlamış olduğumuz bilgi notuna aşağıda yer verilmiştir;

 

I- ÇEK KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 

Çek Kanunu’nun Geçici Madde 3’ün 5. Fıkrasında yer alan

 

“31/12/2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.”

 

hükmü ile Türk Ticaret Kanunu’nun 795. maddesinde yer alan “Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir.” düzenlemesine istisna getirilmiş olan 31.12.2023 tarihine kadar çeklerin düzenlenme tarihinden önce ilgili bankaya ibrazı, geçersiz sayılmıştı.

 

7491 sayılı Kanun’un 65. maddesi ile Çek Kanunu’nun Geçici Madde 3’ün 5. Fıkrasında düzenlenen tarih 31.12.2025 olarak değiştirilmiş ve gerçekleştirilen değişiklik kapsamında ticari hayatın ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak söz konusu ibraz yasağı 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Böylece bu süre boyunca çeklerin üzerlerinde yazan tarihten önce ödenmek için bankaya ibrazı geçersiz olacaktır.

 

II- GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 

7491 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun sosyal medya içerik geliştiriciliğinde kazanç istisnasını oluşturan düzenleme kapsamında değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik kapsamında madde başlığı değiştirilmiş ve madde başlığına internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler eklenmiştir.

 

Bunun yanı sıra madde kapsamında yapılan değişiklik akabinde maddenin son hali,

 

“İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.”

 

olup yapılan değişiklik kapsamında, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı yapanların gelirleri de istisna kapsamına alınmıştır.

 

 

III- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 

7491 Sayılı Kanun ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işverenin sunması gereken iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu hizmetlerin desteklenmesine ilişkin maddelerin kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlük tarihi 31.12.2024 olarak değiştirilmiştir.

 

 

IV- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

7491 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklik yapılmıştır. Kanun’un Geçici 98. maddesi kapsamında yapılan değişiklikle, çalışan emeklilerin bir defaya mahsus olmak üzere dağıtılan ikramiyeden yararlanamayacağına ilişkin madde mülga edilmiştir. Bu kapsamda yapılan bu değişiklik ile çalışan emekliler de bir defaya mahsus dağıtılan ikramiyeden faydalanabilecektir.

 

7491 sayılı Kanun ile Kanun’a geçici maddeler eklenmiş olup Kanun’a eklenen geçici 100. madde kapsamında,

 

“Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 1/1/2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.”

 

Getirilen düzenlemeyle, başka bir ülkede sağlık sigortası bulunmaması nedeniyle genel sağlık sigortası bulunan vatandaşlar tarafından 01.01.2014 tarihinden öncesine ait olan borçların tahsilinden vazgeçilmiştir.

 

 

7491 Sayılı Kanun’un tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Adres Değişikliği Hakkında

Ünal & Kıraner& Aydemir Avukatlık Ortaklığı olarak hukuk büromuz 01.04.2024 tarihi itibariyle “Akatlar Mah. Ebru Sok. No: 27  Beşiktaş / İstanbul” adresinde bulunan yeni adresinde faaliyetlerine devam

Comments


bottom of page