top of page

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının arttırılmasına ilişkin 24.11.2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”), 25.11.2023 tarihli, 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerde en az sermaye tutarına ilişkin düzenlemeler içeren 332. maddesi ile limited şirketlerde en az sermaye tutarına ilişkin düzenlemeler içeren 580. maddesinde yer alan tutarların değiştirildiği yasal düzenlemeye ilişkin hazırladığımız bilgi notunu aşağıda bulabilirsiniz.

1-) Karar’ın 1. maddesinin 1. fıkrasıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; anonim şirketlerde esas sermayenin elli bin Türk Lirasından (50.000,00-TL) ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesinin yüz bin Türk Lirasından (100.000,00-TL) aşağı olmayacağına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilerek, anonim şirketlerde en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Liraya (250.000,00-TL), kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Liraya (500.000,00-TL) yükseltilmiştir.

2-) 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. Maddesinin 3. fıkrasında yer alan;

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde (6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 332. maddesinde) ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.”

hükmü gereğince, esas sermaye tutarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu mevcuttur. Karar’ın 1. maddesindeki anonim şirketler için en az sermaye tutarının arttırılmasına ilişkin düzenlemeyle, 250.000,00-TL tutarındaki esas sermayenin beş (5) katına tekabül eden bir milyon iki yüz elli bin Türk Lirası (1.250.000,00-TL) ve üzerinde asgari sermayesi bulunan anonim şirketlerin, avukat bulundurma zorunluluğu olacaktır.

3-) Karar’ın 1. maddesinin 2. fıkrasında, 6102 sayılı Kanunun 580. Maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için on bin Türk Lirası (10.000,00-TL) olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı, elli bin Türk Lirasına (50.000,00-TL) yükseltilmiştir.

4-) 24.11.2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere 25.11.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Adres Değişikliği Hakkında

Ünal & Kıraner& Aydemir Avukatlık Ortaklığı olarak hukuk büromuz 01.04.2024 tarihi itibariyle “Akatlar Mah. Ebru Sok. No: 27  Beşiktaş / İstanbul” adresinde bulunan yeni adresinde faaliyetlerine devam

Comments


bottom of page