top of page

VERBİS'e Son Kayıt Tarihi Yaklaşıyor

Daha önce tarafınızla paylaşılmış olduğu gibi, 11.03.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tafaından verilen, 16.03.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan karar ile VERBİS’e kayıt süreleri uzatılmıştır. Bu anlamda,


- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,


- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,


- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının,


VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmakta olup, 31.12.2021 tarihine kadar VERBİS’e kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının ç bendi uyarınca 39.334,00 TL’den 1.996.862,00 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.


Bu kapsamda VERBİS’e kayıt süresi için ön görülen son tarihin yaklaştığını bir kez daha hatırlatma gereği doğmuştur.


İlgili karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page