top of page

Serbest piyasa ekonomisinin benimsendiği ülkelerde rekabet otoritelerine, rekabet hukuku düzenlemelerine aykırı davranışları karşısında önemli bir yaptırım gücü tanınmaktadır. Nitekim ülkemizde de Rekabet Kurumunun idari para cezası uygulamaktan yapısal tedbirler almaya kadar birçok önemli yetkisi bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle şirketlerin Rekabet Hukuku anlamında farkındalıklarının oluşması ve faaliyetleri süresince rekabet hukuku düzenlemeleri ile uyumlu hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir. 


UKA Hukuk olarak öncelikli hedefimiz yasal uyum konusunda müvekkillerimizi herhangi bir idari tedbir uygulanmadan önce bilgilendirmek olup rekabet hukuku anlamında da bu anlayışımız devam etmektedir. Bu kapsamda müvekkillerimize düzenli olarak sektörel bazlı rekabet hukuku uyum ve farkındalık eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler sırasında tespit edilen uyumsuzluklara yönelik olarak gerekli görülen uyum çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yine müvekkillerimizce tarafımıza iletilen bayilik, yetkili satıcılık ve tedarik sözleşmelerinde yer alabilen yeniden satış fiyatının tespiti, tek satıcılık, bölgesel münhasırlık vb. maddeler detaylı olarak incelenmekte, rekabet ihlaline sebebiyet verebilecek herhangi bir hususun tespiti halinde gerekli revizyonlar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan birleşme ve devralma süreçlerinde Rekabet Kurumu’ndan izin alınması gereken haller de Kurum nezdinde gerekli başvurular yapılarak takibi gerçekleştirilmektedir.


Bunun haricinde ofisimiz rekabet hukuku soruşturmalarında da önemli bir tecrübeye sahip olup uyum eylem, yatay – dikey anlaşmalar ve hakim durumun kötüye kullanılmasından kaynaklı soruşturmalarda müvekkillerine hukuki destek sağlamakta Rekabet Kurumu nezdindeki tüm aşamalarda müvekkillerini temsil etmektedir. İlave olarak Rekabet Kurulu kararlarına karşı açılacak idari davalar ile Kurul kararları doğrultusunda ikame edilecek tazminat davalarında da müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Rekabet Hukuku

bottom of page