top of page

UKA Hukuk, ticari yaşamın ve unsurlarının sürekli değişkenlik gösterdiği günümüz dünyasında müvekkillerinin ihtiyaçlarının karşılayabilmek adına dinamik, yenilikçi ve güvenilir bir hukuki danışmanlık yaklaşımı benimsemiştir.  Hukuk büromuz anonim ve limited şirketler ağırlıklı olmak üzere sermaye şirketlerine şirketler hukuku alanında tedarik, hizmet alım, bayilik, franchise, danışmanlık dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşme ve protokolün hazırlanması ve incelenmesi konularında hukuki destek sağlamaktadır. Şirket/irtibat bürosu kuruluşu, olağan/olağanüstü genel kurul toplantıları, sermaye artırım ve sair süreçler, şirket birleşme ve devralmaları ve tasfiye süreçleri şirketler hukuku ekibimizin uzmanlık alanları arasındadır. Bu konularda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına mevzuat değişiklikleri ve ticaret sicil müdürlükleri uygulamaları sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Yine bununla birlikte şirketlerin muaccel hale gelmiş alacakları ile devam eden ticari ilişkilerden kaynaklı risklerinin teminat altına alınabilmesi için ipotek tesisi, ticari işletme ve taşınır rehni işlemleri uygulamada sıklıkla başvurduğumuz yöntemler arasında yer almaktadır.  


Şirketler Hukuku uyuşmazlıkları konusunda da önemli bir tecrübe ve itibara sahip olan hukuk büromuz, fatura – cari hesap alacakları, sözleşmesel ilişkiden doğan tazminat ve cezai şart talepleri, bono, poliçe ve çekten doğan talepler, haksız rekabet ve sigorta-rücu ilişkilerinden kaynaklı alacak talepleri dahil olmak üzere her türlü ticari uyuşmazlığın çözümünde müvekkillerini başarı ile temsil etmektedir. Ulusal yargı süreçlerinin yanında, münferiden ya da iş ortaklarımızla müştereken yabancı mahkeme ve uluslararası tahkim süreçlerine iştirak edilerek yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının Türkiye’deki tanıma ve tenfiz süreçleri tamamlanmaktadır. 


Bununla birlikte şirketlerin ticari faaliyetleri dahilinde günlük ve periyodik anlamda karşılaştıkları hukuki sorun ve ihtiyaçlarına genel danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Genel danışmanlık desteği hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve konu için, sektör odaklı belirlenen ikincil mevzuatlar da dahil olmak üzere detaylı mevzuat taraması gerçekleştirilmekte, böylelikle müvekkillerimizin hızlı ve güvenilir hukuki bilgi ve görüşe ulaşmaları sağlanmaktadır. 

Şirketler Hukuku ve Genel Danışmanlık

bottom of page