top of page

UKA Hukuk olarak faaliyet gösterdiğimiz bir başka alan da spor hukukudur. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde gerek kamuoyu ilgisi gerekse de finansal açıdan git gide büyüyen bir sektör olan spor sektöründe, bu büyümeye paralel olarak birçok hukuki uyuşmazlık da doğmaktadır. Temel olarak sporcular, menajerler ve kulüpler arasında imzalanacak çeşitli sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi, bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların yerel ve uluslararası tahkimler ile mahkemeler nezdinde takibi ve çözümü, alacakların tahsilatı, kulüpler ile bağlı oldukları yerel ve uluslararası federasyonlar arasında doğan hukuki ve idari uyuşmazlıkların çözümü gibi hukuki işlemler ve danışmanlık hizmetleri ofisimizce takip edilmektedir.


Bu kapsamda müvekkillerimizin Türk vatandaşı veya yabancı olmasına göre, sözleşmesel uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde veya FIFA Dispute Resolution Chamber nezdinde başvurular yapılarak dava takibi gerçekleştirilmekte, kararların infazı için FIFA ve TFF nezdinde idari yazışmalar yapılmakta ve süreçler takip edilmekte, ayrıca mahkemelerin görev ve yetki alanına giren konularda görevli ve yetkili mahkemeler nezdinde adli süreçler takip edilip sonlandırılarak uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkillerimize destek olmaktayız.

Spor Yargılaması ve Sporcu Sözleşmeleri

bottom of page