top of page

UKA Hukuk, Tüketici Hukukuna ilişkin mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Tüketici Hukuku’nun her alanında kaliteli ve sonuç odaklı olarak hizmet vermekte, bu alanda müvekkillerini başarı ile temsil etmektedir.


UKA Hukuk, tüketici mevzuatı kapsamında idari kurumlar nezdindeki her türlü işlemin takibi, şirketlerin özellikle faaliyet alanına giren konularda bulunması zorunlu sertifika ve belgelerin alınması, bunların güncel mevzuata uygunluklarının denetlenmesi, Mesafeli satışlar (özellikle internet ortamında yapılan satışlar) ile ilgili olarak sözleşmelerin hazırlanması ve tüm bu konularda hukuki danışmanlık verilmesi, tüm bu süreçler kapsamında risk analizlerinin yapılarak dava öncesi görüş bildirilmesi hususunda müvekkillerine hizmet vermektedir. Bununla birlikte ofisimiz ayıplı mal & hizmetlerden kaynaklı olarak Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibini gerçekleştirmekte olup müvekkillerini Tüketici Hukuku alanındaki uzman kadrosuyla dava öncesi-dava sonrası dönemlerde başarılı bir şekilde temsil etmektedir.

Tüketici Hukuku

bottom of page