top of page

Çekin Vadesinden Önce İbraz Edilemeyeceğine İlişkin Yasağın 1 Yıl Uzatılması Hakkında Değişiklik

31.12.2020 tarihinde 31351 sayılı Resmî Gazete’de (5. Mükerrer) yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 26. maddesi ile Çek Kanunu’nun Geçici 3. Maddesinin 5. fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiş olup bu kapsamda hali hazırda devam eden çekin düzenlenme tarihinden önce ibraz yasağı 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.


Mevcut Çek Kanunu Geçici Madde 3’ün 5. Fıkrasında yer alan “31/12/2020 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” düzenlemesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 795. Maddesinde yer alan “Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir.” düzenlemesine istisna getirilerek 31.12.2020 tarihine kadar çeklerin düzenlenme tarihinden önce ilgili bankaya ibrazı, geçersiz sayılmıştı.


Getirilen yeni kanuni düzenlemeyle birlikte ticari hayatın ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak söz konusu ibraz yasağı 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Böylece bu süre boyunca çeklerin üzerlerinde yazan tarihten önce ödenmek için bankaya ibrazı geçersiz olacaktır.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Commentaires


bottom of page