top of page

UYAP Üzerinden Mal, Hak veya Alacağın Sorgulanması Hakkında Yönetmelik

22.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağının sorgulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup söz konusu yönetmeliğe ilişkin detaylı açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.


Bu Yönetmelik, İcra ve İflas Kanununun 8/a ve 78 inci maddeleri uyarınca UYAP üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağının alacaklı tarafından sorgulanmasına ilişkin hususları kapsamaktadır.


Söz konusu malvarlığı sorgulaması kapsamında; araç sorgusu, gelir idaresi başkanlığı kayıt sorgusu, borçlunun hak ve alacağının bulunduğu icra dosyası sorgusu, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar kayıt sorgusu, posta çeki sorgusu, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt sorgusu, taşınmaz sorgusu, diğer sorgulamalar(borçlunun mal, hak veya alacak kaydı tutan başka kurum ve kuruluşlar) sayılmış olup UYAP üzerinden işbu sorgulamaların ilgili kurum ve kuruluş veri tabanları üzerinden kaydı sorgulanabilmektedir.


Yönetmelik kapsamında; Alacaklının, UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını elli kuruş karşılığında sorgulayabileceği düzenlenmiş olmakla beraber; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu ücret alınmayacağı gibi alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden beş kez yapacağı sorgudan da ücret alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.


İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


İşbu yönetmelik ilanı akabinde İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 22/01/2022 tarihli duyuru kapsamında, 23.12.2021 tarihli Bakan Oluru ile dosya safahat bilgileri ile borçluya ait mal, hak ve alacak sorgulamalarından 1.1.2023 tarihine kadar ücret alınmayacağı bildirilmiştir.


İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page